מספרים מדברים

הפעילות במספרים

נועצים ב 12 שנים האחרונות
פגישות ייעוץ והכוון
%
לתעסוקה והכשרות
%
להשכלה גבוהה
%
מתוכם למעורבות חברתית
נועצים ב 10 ימי מעסיק במרכז צעירים ובמפעלים בממוצע 56% השמות
מתנדבי שירות אזרחי (מחזור עשירי)
קבוצות מיקוד סדנת קריירה והורות
משתתפים ב - 8 קורסים והכשרות מקצועיות כולל הכשרה בפיתוח אפליקציות ו-Full Stack
סטודנטים ביריד מלגות קמפיין לקידום השכלה גבוהה
מפגשי פורום תעסוקה עירוני
חיילים בסדנאות לקראת שחרור
מלגות להשכלה גבוהה ולהכשרות מקצועיות